web analytics

Telefoonnummer: 06-39186618

Doelstelling

 

Het Odensehuis is een ontmoetingsplaats voor (thuiswonende) mensen met dementie én hun naasten. Hierbij worden ook de mensen die op jonge leeftijd te maken krijgen met dementie en hun naasten niet vergeten. In het Odensehuis wordt gekeken naar de mogelijkheden en de kwaliteiten van de bezoekers. Het activiteitenaanbod is er op gericht dat mensen zich nuttig, gezien en begrepen voelen.

In het Odensehuis moet niets en mag veel. Iedereen kan en mag zich thuisvoelen en zijn zoals hij/zij is. Respect, erkenning, waardering en veiligheid zijn de kernwaarden. In het Odensehuis gaat het niet om ziektebeelden of symptomen. De ontmoeting met de mens als geheel, in al zijn/haar facetten staat centraal. Bezoekers worden aangesproken op zijn/haar kwaliteiten. Zo kan er een gesprek ontstaan over hoe het leven met dementie er uit ziet en welke persoonlijke ontwikkelingen mogelijk zijn.

Het Odensehuis levert een bijdrage aan de verbetering van de maatschappelijke positie van oude en jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers; ze wil het maatschappelijk taboe op dementie doorbreken en de eigenwaarde/waardigheid van mensen met dementie verbeteren.

Contact

Scharmbarg 35
9407 EA Assen
06-39186618
Coördinator: Anita Aalderink

Socialmedia