web analytics

Telefoonnummer: 06-39186618

Landelijk Platform

 

Om de Odensehuis beweging te ondersteunen is in 2016 het Landelijk Platform Odensehuizen
opgericht. In dit platform werken de Odensehuizen samen.

Het Landelijk Platform Odensehuizen is opgericht om:

  1. De Odensehuizen in stand te houden en te ondersteunen
  2. De belangen te behartigen bij landelijke organisaties als bijvoorbeeld VNG, ministerie van VWS, zorginnovatiefonds, verzekeraars en diverse maatschappelijke organisaties.
  3. Relevant en wetenschappelijk praktijkgerichtonderzoek te bevorderen
  4. Zich in te zetten voor fondswerving bij landelijk opererende fondsen
  5. De filosofie en kernwaarden van Odensehuizen uit te dragen
  6. De ervaring en kennis van de leden onderling uit te wisselen

Het bestuur van het platform bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal Odensehuizen. Daarnaast is er overleg tussen de verschillende coördinatoren van de Odensehuizen. Ze delen hun kennis en ervaringen en werken zo verder aan het inhoudelijk vormgeven van het gedachtegoed en de praktijk van Odensehuizen.

Contact

Scharmbarg 35
9407 EA Assen
06-39186618
Coördinator: Anita Aalderink

Socialmedia