web analytics

Telefoonnummer: 06-39186618

Update 23 juli 2017

De Raad van Advies is bijna voltallig. Naast de geriater van het Wilhelmina Ziekenhuis, zullen ook de organisaties Interzorg en Zorggroep Drenthe er in vertegenwoordigd zijn. We zijn nog in gesprek met een huisarts.

We hebben een aantal gesprekken gehad met de Provincie, met de gemeente Assen en de omliggende gemeenten. De provincie is bereid – onder voorwaarden – het Odensehuis te steunen. De beleidsadviseurs van de diverse gemeenten zijn eveneens enthousiast over dit initiatief. Enerzijds omdat het Odensehuis een leemte opvult in het huidige zorgaanbod, anderzijds omdat dit initiatief een mooi voorbeeld is van een kanteling van de verzorgende naar een participerende overheid.

We hebben inmiddels een aantal vrijwilligers gevonden die als gastvrouw/gastheer bij ons aan de slag willen gaan.

Ook hebben we een aantal vrijwilligers gevonden die een aantal uren per week een speciale activiteit met de bezoekers zullen gaan doen; bijvoorbeeld de muziekmiddag, klankschalen, bewegen op muziek, zingen.

De komende weken gaan we aan de slag met het zoeken naar vrijwilligers voor de creatieve activiteiten en de welness-activiteit. Verder gaan we een activiteitenkalender maken voor de eerste weken na de opening, we gaan contact zoeken met de pers en we gaan ons bezighouden met de inrichting van de ruimte.