web analytics

Donderdag 30 juni 2018 heeft de heer H. Jumelet, gedeputeerde van de provincie
Drenthe, samen met de heer P. Voerman, projectleider sociaal beleid bij de provincie
Drenthe, ons Odensehuis bezocht.

De heer Jumelet en de heer Voerman hebben eerst een gesprek gehad met de
penningmeester van het bestuur van het Odensehuis en de coordinator van het
Odensehuis. Gesproken is over de periode tussen de opening van het Odensehuis en
nu en over de toekomstplannen van het Odensehuis.

Daarna hebben de heren Jumelet en Voerman uitgebreid gesproken met bezoekers
van het Odensehuis, met vrijwilligers en stagiaires.