web analytics

Op 10 oktober 2019 zijn wij naar de beursvloer geweest in De Nieuwe Kolk in Assen. Wij hebben nieuwe en leuke contacten kunnen leggen en een aantal leuke matches kunnen maken.
In vervolg op de beursvloer in De Nieuwe Kolk is Jan Wiegers namens SNS-bank Assen een laptop komen overhandigen in het Odensehuis. 

Daarvoor onze hartelijke dank!