Doneren

Word vriend of donateur van het Odensehuis Assen

Hoe word ik vriend of donateur van het Odensehuis Assen?

Als u het Odensehuis Assen een warm hart toedraagt, als u het Odensehuis vernieuwend vindt in zijn opzet en het een prettige plek vindt voor mensen met dementie, dan kunt u vriend of donateur  worden van het Odensehuis Assen. U helpt dan mee om al onze doelen te bereiken. 

Wilt u vriend worden van het Odensehuis Assen dan doneert u € 20 per jaar. (uiteraard mag dit bedrag ook hoger zijn). U wordt via de maandelijkse digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en u ontvangt 1x per jaar een brief met de behaalde resultaten van het afgelopen jaar. Ook wordt er voor alle vrienden van het Odensehuis Assen éénmaal per jaar een speciale en gezellige dag georganiseerd om u te bedanken en betrokken te houden. Wanneer u kiest om vriend te worden, dan verzoeken wij u het formulier in te vullen.  

Als u zich sterk maakt voor mensen in kwetsbare situaties en als u vindt dat het Odensehuis Assen een zinvolle aanvulling is in het zorgaanbod dan kunt u ons steunen door donateur te worden.  

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer: 

NL19RABO0318115190 tnv Stichting Mynds onder vermelding van ‘donateur’ of ‘vriend’. Het Odensehuis Assen valt onder de Stichting Mynds. Het bovenstaande rekeningnummer is gekoppeld aan het Odensehuis Assen, waardoor al uw donaties rechtstreeks ten goede komen aan het Odensehuis Assen.  

ANBI

Het Odensehuis Assen heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Dit betekent dat de overheid het Odensehuis erkend als een algemeen nut beogende instelling. De aanvraag is in behandeling. De stichting Mynds, waar het Odensehuis Assen onder valt, is opgericht op 1 november 2016 en staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 67268196. 

RSIN (fiscaal nummer) is: 856904934.

Belastingvoordeel:

Een donatie aan het Odensehuis Assen kan u een voordeel opleveren voor de inkomstenbelasting. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst. Voor vragen hierover kunt u natuurlijk ook bellen met het Odensehuis Assen of mailen naar: info@odensehuisassen.nl

Heeft u verder nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.