Het team

De activiteiten voor de komende tijd zijn:

De vrijwilligersgroep

Het Odensehuis Assen is een inloophuis voor mensen met dementie of geheugenverlies en hun naasten. Naast een gezellige, veilige plek waar bezoekers een kopje koffie/thee kunnen drinken en ervaringen kunnen delen, biedt het Odensehuis ook een aantal dagdelen per week activiteiten aan waar bezoekers en hun naasten aan kunnen deelnemen. Door een groep enthousiaste vrijwilligers, samen met twee coördinatoren wordt geprobeerd een gevarieerd aanbod van activiteiten samen te stellen: te denken valt aan muziek, creativiteit, wandelen, spelletjes, gezamenlijk lunchen etc. Op enkele dagen zijn er vaste activiteiten: zie daarvoor de pagina met het activiteiten-programma.

Habiba Aharouil

Coördinator

Vacatures:

Gastvrouwen/gastheren gezocht! 

Wij zijn momenteel op zoek naar vrijwilligers die de functie van gastvrouw/heer willen gaan vervullen.

De taken:

 • koffie/thee zetten voor bezoekers
 • helpen bij de lunch
 • met bezoekers een spelletje doen, boodschappen doen, wandelingetje maken
 • ondersteunen bij verschillende activiteiten
 • zorgen voor een gezellige, ontspannen sfeer

 

Functie-eisen:

 • affiniteit met de doelgroep
 • een respectvolle en flexibele houding ten opzichte van de bezoekers
 • zelfstandig kunnen werken, waarbij altijd kan worden teruggevallen op de coördinator, die dagelijks aanwezig is
 • tenminste 1 dag per week beschikbaar van 10.00 uur tot 16.00 uur
 • overleggen van een verklaring omtrent gedrag (voor onze vrijwilligers gratis te verkrijgen bij het gemeentehuis)

 

Wij bieden:

 • een gezellige werkkring
 • een workshop ‘omgaan met dementie’
 • werken volgens een vaststaand rooster
 • 1x per maand vrijwilligersbijeenkomst, waarbij ervaringen uitgewisseld kunnen worden

 

Elke nieuwe vrijwilliger loopt een dag mee, zodat hij/zij kan kijken of het werk aan de verwachtingen voldoet. Elke vrijwilliger is verzekerd (WA en bedrijfsongevallenverzekering). Elke vrijwilliger tekent een vrijwilligersovereenkomst.